آکادمی

msparsco Academy
msparsco Academy

آینده خود را بسازید

میزبان سرزمین پارس برنامه های آموزشی سفارشی را برای خود ، کارکنان خود ارائه می دهد. از آموزش های اجرایی و مدیریت گرفته تا مبانی مقدماتی و اداری.

برنامه های آموزشی

کلاس 3

توضیحات

فرصت های کشف شده علاوه بر این ، ما لیستی از “میوه های کم آویز” را ایجاد خواهیم کرد – مناطقی از فرصت که می توان سریعاً برای ایجاد تأثیر فوری از عملیات موجود عمل کرد – و توصیه های مرحله بعدی

کلاس 2

توضیحات

فرصت های کشف شده علاوه بر این ، ما لیستی از “میوه های کم آویز” را ایجاد خواهیم کرد – مناطقی از فرصت که می توان سریعاً برای ایجاد تأثیر فوری از عملیات موجود عمل کرد – و توصیه های مرحله بعدی

توضیحات

تاریخ برگزاری :۶،۷،۸ بهمن ماه
از ساعت ۱۰ تا ۱۶

برای کسب اطلاعات بیش تر جهت ثبت نام با شماره های ۰۲۱۲۲۰۱۸۵۱۵ و ۰۹۳۵۳۵۹۵۹۶۳ تماس بگیرید

ثبت نام

دوره های آنلاین

دوره های آنلاین ما را نشان دهید