خدمات عملیاتی

ارزیابی عملیات رستوران

میزبان سرزمین پارس معمولاً ارزیابی عملیات را بررسی هر قسمت متحرک رستوران برای تلاش برای شناسایی اینکه چه چیزی کار می کند و چه چیزی کار نمی کند. با انجام یک ارزیابی عینی از یک مفهوم ، میزبان سرزمین پارس می تواند کارایی بالقوه ، صرفه جویی در هزینه و بهبودهای پشت خانه ، روبروی خانه و روشهای مدیریت را کشف کند.
در حالی که هر ارزیابی عملیاتی برای پاسخگویی به نیازهای هر شرایط منحصر به فرد سرویس غذای سفارشی انجام می شود ، میزبان سرزمین پارس همیشه قبل از بازدید از فضای فیزیکی رستوران ، با مرور کامل کلیه مواد عملیاتی ، اسناد آموزش و کتابهای دستور العمل ، شروع می شود. نمایندگان ما مجهز به درک از هر سیستم و فرآیند مشخص شده ، علاوه بر سیستم های پیش آماده سازی ، تغییر شیفت و پایان روز ، وقت خود را از قبل قبل از افتتاح تا قبل از بسته شدن می گذرانند تا تمام قسمتهای روز را تجربه کنند. میزبان سرزمین پارس همچنین هر استاندارد کتبی را با واقعیت مقایسه می کند ، همچنین با اشاره به تنوع و همچنین ایجاد هرگونه شکاف در سیستم های عملیاتی و فرایندها.
سپس می توانید انتظار داشته باشید که ارزیابی کاملی و در عین حال دقیق از مفهوم کامل خود دریافت کنید. در پایان ، شما با یک مجموعه جامع از توصیه ها که تعالی عملیاتی ، رسیدگی به مواد غذایی ، کیفیت محصول و رضایت مهمان را بهبود می بخشد ، هم فروش بالاترین فروش و هم سود پایین را بهبود می بخشید.
در حالی که رستوران های تک واحدی می توانند از نظر متخصص و نظر خارجی بی نظیر بهره مند شوند ، ایجاد مفاهیم در حال رشد برای ایجاد سیستم ها و فرآیندهای استاندارد برای رشد موثر و پایدار نام تجاری خود بسیار مهم است.